Naše pozemky
Cieľom tejto občianskej iniciatívy je posilniť vlastnícke práva jednotlivcov, ktoré sú pošliapavané súčasnými praktikami v poľnopospodárstve, v štátnej správe pozemkov a tiež v dotačnej politike. Ľudia dnes vďaka internetu môžu zistiť, ktoré pozemky a kde vlastnia a majú právo na odmenu od tých, ktorí ich užívajú. Neplatenie nájmu, resp. hospodárenie na pozemkoch cudzieho majiteľa bez nájmu je rovnako nespravodlivé ako nevyplatenie mzdy za prácu. Úžasné "úspechy" nášho monokultúrneho poľnohospodárstva sú postavené v mnohých prípadoch na tejto nespravodlivosti. Dotačná politika podnecuje túto neefektivitu i nespravodlivosť. Ďalšiu deformáciu poľnohospodárstvu a vlastníckým právam spôsobuje štát spôsobom, akým spravuje pozemky - deformuje nielen cenu za prenájom pôdy, ale i cenu pôdy a tým aj hospodárske aktivity na nej.