Naše pozemky

Bez vášho súhlasu Slovenský pozemkový fond prenajíma aj vaše parcely. Kto berie na ne dotácie?

Takto si cez Slovenský pozemkový fond (SPF) agrobaróni zabezpečili prístup k vašim pozemkom, na ktoré berú obrovské dotácie: SPF prenajíma štátnu pôdu a podiely neznámych vlastníkov na vašich parcelách, ktoré im však prenajíma ako celú parcelu. Vás sa nikto nikdy nepýtal, nanajvýš ste dostali nejakú ponuku na aspoň 20-ročný nájom, ku ktorému ste sa nechceli zaviazať…?

Proti tomu, aby niekto užíval vašu pôdu bez vášho súhlasu, môžete protestovať pred schválením nájomnej zmluvy SPF. Nové nájomné zmluvy na podpis SPF zverejňuje na svojom portáli takto:

 

Podmienkou, aby dostal niekto nájomnú zmluvu so SPF, je podľa nariadenia vlády 238/2010 Z.z., že musí mať uzatvorené nájomné zmluvy s fyzickými osobami na pozemky, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami fondu, ktoré majú byť predmetom nájmu.

Mnohí podnikatelia túto podmienku ani nesplnili, no SPF s nimi uzavrel zmluvu, lebo ľudia, malí vlastníci nič nenamietali. O možnosti namietať, protestovať nevedeli. Vy teraz však viete a stačí, aby ste veľmi jednoducho napísali svoju námietku cez internet a tak nedovolili rýchle obohatenie agrobarónov na úkor našich rodín. SPF nemôže ignorovať zákony!

Namietkujte napr. takto: “Ja dolu podpísaný/á, protestujem, aby firma XY uzavrela nájomnú zmluvu s SPF, nakoľko nespĺňa zákonnú podmienku – nemá na prenajímaných parcelách v katastrálnom území mojej obce (uveďte názov) uzavretú zmluvu so mnou, resp. s členom mojej rodiny ako majiteľom parcely, prenajímanej SPF v celku.” V každom prípade je lepšie uviesť aj plnú adresu, aby to SPF akceptoval a mohol Vám aj odpovedať.

Viete ako pokútne to SPF bežne robí? Prenájme parcely C, ktoré nemajú vlastníka. Tie však prekrývajú parcely E, ktoré sú vlastníctvom súkromných osôb s nejakými podielami SPF. Svoje E parcely preto na konci návrhu nájomnej zmluvy SPF s agrofirmami nenájdete, nájdete tam parcely C bez vlastníka. Pod nimi musíte nájsť na mape parcely E – k čomu presný návod nájdete na tejto webstránke v sekcii Kataster.

Druhý spôsob ako zastaviť poškodzovanie Vašich vlastníckych práv, je že požiadate o dotácie na svoje pozemky sami pre seba. Na 1 ha sa vypláca najmenej 200 Eur (za pokosenie) každý rok. Toľko dostanú agrofirmy len, keď pomulčujú trávu, t.z. že ju len posekajú a nechajú ležať na lúke, ani nezbierajú seno. Dostanú viac, ak niečo vypestujú, za sad a vinicu dostanú takmer dvakrát toľko. Viac o dotáciach v sekcii Dotácie.

Je čas, aby vaše pozemky zarábali aj pre vás, nielen pre agrobarónov. Postavte sa za svoje práva.