Naše pozemky

Dotácie

 

Agrobarónov a porušovanie našich vlastníckych práv môžeme zastaviť ešte aj druhým spôsobom – sami požiadajte o dotáciu na Vaše pozemky, resp. kde máte väčšinový podiel, príp. na pozemky susedov, s ktorými sa dohodnete. Dotácie sa dávajú za užívanie, ale sa vyplatia tomu, kto sa preukáže vlastníckym právom alebo nájomnou zmluvou. Ak ten, kto užíva Vaše pozemky, nemá zmluvu s vlastníkmi, nemá ani užívacie právo k parcelám.

 

Kde a ako môžete požiadať o dotáciu?

Už teraz na Poľnohospodárskej platobnej agentúre. Termín je 15. máj, dokedy treba nahlásiť výmeru a spôsob užívania pozemku. Nemusíte byť vôbec podnikateľom ani firmou. Stačí, že prídete na agentúru v prac. dňoch do 15 hod, netreba sa ani objednávať, a všetko Vám tam ochotne vysvetlia. Dajú Vám mapu na dotácie, ktorú pri druhej návšteve odovzdáte zakreslenú aj so žiadosťou, ktorú Vám tam vypíšu.

 

Podmienky

Splníte podmienky, ak požiadate o dotáciu najmenej na 1 ha, hoci to môžu byť viaceré nespojené pozemky po min. 0,3 ha. Kosiť môžete aj na ornej pôde, v sade, vo vinici a samozrejme na trávnatých porastoch. Ornú pôdu Vám stačí len preorať, aby ste získali dotáciu. Môžete sa dohodnúť aj so susedmi. Ak tam nejaký agrobarón niečo pestuje, je to trochu komplikovanejšie, odporúčam Vám preštudovať si viac na www.nasepozemky.info

Ako si zmerať výmeru pozemku

Na tejto webstránke nájdete aj informácie o GPS aplikáciach, ktoré si môžete stiahnuť do svojho mobilu zdarma a presne zamerať parcely, ktoré plánujete užívať. Ak aj neviete, kde presne Vaša parcela leží, lebo nemá vyznačenú hranicu, alebo nie je zameraná ako C parcela (je to E parcela), s touto aplikáciou si pomerne presne zameráte výmeru aj bez geodeta.

Kde sa Vaše pozemky nachádzajú

Kde leží Vaša parcela, zistíte z katastrálnej mapy, ktorá je teraz ľahko dostupná na internete. www.mapka.gku.sk. Listy vlastníctva s Vašimi pozemkami a parcelnými číslami nájdete na www.katasterportal.sk. Ak potrebujete pomoc orientovať sa na spomínaných webstránkach, poštudujte viac na webstránke www.nasepozemky.info, kde je práca s nimi vysvetlená.

Pozrite si, kto získava dotácie

Poľnohospodárska platobná agentúra udeľuje dotácie vo forme priamych platieb za užívanie pozemkov. Udeľuje dotácie aj na ďalšie projekty, nenávratné príspevky na podnikanie v poľnohospodárstve či na kúpu strojov. Zoznam poberateľov dotácií, ktorí sú podnikateľmi v poľnohospodárstve, a výšku ich celkových dotácií nájdete tu.

Ak chcete zistiť, ktoré fyzické osoby, napr. Váš sused, dostali dotácie v minulých rokoch, dá sa to pozrieť trošku komplikovanejšie. Zadajte meno na tejto stránke, ktorá Vám však len vyobrazí, či v tom-ktorom roku naozaj dostal dotáciu. Ak chcete zistiť na aké pozemky a na akú výmeru, kliknite najprv na jeho meno. Stránka Vás ďalej naviguje, aby ste zadali ďalšie údaje nižšie do políčka: "Názov štvorca/Lokalita". Tú zistíte z pôdnej mapy, kde sú zaznamenané pozemky, na ktoré boli schválené dotácie. Tu treba zaostriť na obec, ktorá Vás zaujíma. Tá bude začlenená do nejakého štvorca s názvom, napr. Domanínsky les pre obec Porúbka. Pri ešte bližšom prezretí nájdete aj "skrátený kód dielu" a po jeho zadaní sa Vám zobrazí výmera.

Poberá niekto dotácie na Vaše pozemky?

Ak viete, že niekto poberá dotácie na Vaše pozemky bez Vášho súhlasu, môžete ho vopred upozorniť, alebo aj bez upozornenia požiadať o dotáciu. Tak sa s ním dostanete do tzv. krížového plnenia, keď jeden z Vás bude musieť skrátiť ohlasenú výmeru. Ak dotyčný bez Vášho súhlasu výmeru neskráti, bude musieť konflikt rozhodnúť agentúra zameraním. To už bude mať za následok, že niekto z Vás príde o dotácie na celom dieli, ak sa nepreukáže vlastníckymi právami či nájomnou zmluvou, plus môže dostať pokutu.

Užívanie Vašich pozemkov bez Vášho súhlasu

Ak nemáte s nikým nájomnú zmluvu a ten, kto užíva Vaše pozemky, Vám ponúkol nájomnú zmluvu, na ktorú ste neodpovedali, pokiaľ ju neodmietnete písomne, stávate sa podľa zákona prenajímateľom ponúknutých pozemkov. Na Vaše pozemky môže brať iný dotácie. Dokonca na pozemky, ktoré udržiavate sami, niekto môže brať bezpracne dotáciu. Podľa zákona musíte mu písomne odmietnuť návrh zmluvy a požiadať ho o vrátenie pozemku, teda aby prestal Vaše pozemky užívať. Tak má podľa zákona urobiť najneskôr do 30 dní po zbere úrody. V každom prípade, ak vlastníte na pozemku väčšinový podiel, Vy ste ten, kto rozhoduje o spôsobe užívania parcely.

Aká je výška dotácie

Výplata dotácie je automatická, ak ste splnili podmienky, priamo na Váš účet. Tu je výška za jednotlivé plnenia v roku 2016:

Základna platba  134,04 Eur/ha

Platba za ekologicky prospešné postupy   71,17 Eur/ha

Platba pre mladých farmárov   60,41 Eur/ha

Platba za pestovanie cukrovej repy   374,11 Eur/ha

Platba za pestovanie chmeľu    406,99 Eur/ha

Platba za pestovanie ovocia s vysokou pracnosťou    155,32 Eur/ha

Platba za pestovanie ovocia s veľmi vysokou pracnosťou       244,75 Eur/ha

Platba za pestovanie zeleniny s vysokou pracnosťou   45,87 Eur/ha

Platba za pestovanie zeleniny s veľmi vysokou pracnosťou     70,48 Eur/ha

Platba za pestovanie paradajok       555,71 Eur/ha

Platba za chov oviec a kôz                17,01 Eur/ks

Platba za chov hovädzieho dobytka     223,03 Eur/ks

Platba za chov hovädzieho dobytka na produkciu mlieka   274,60 Eur/ks