Naše pozemky

Kataster

Svoje pozemky ľahko nájdete na kataster portáli, ak vyhľadáte podľa vlastníkov, nepotrebujete uvádzať dátum narodenia. Miesto enter-vstup musíte kliknúť na Vyhľadať a potom stiahnuť listy vlastníctva, tzv. LV.

Ak chcete vidieť mapku s číslami parciel, musíte si otvoriť túto webstránku. Tu zadajte názov svojej obce, či mesta a vyberte jedno s červenou ikonou. Následne sa Vám zobrazí mapka s malou mapkou vo štvrčeku v ľavou rohu dole.

Aby ste videli všetky parcely C aj E, kliknite na ikonku Kataster mapy s červeným písmenkom A "Mapa určeného operátu" a otvoria sa Vám všetky hranice parciel C a E.

mapka 4Napravo za čiarkou začnite písať číslo parcely a ak sa nezobrazí v ponuke nižšie, pokračujte v písaní.

Ak sa pri výbere parcely, zobrazí "Vlastníci neevidovaní", pre túto parcelu neexistujú vlastníci, ale vlastníkmi sú majitelia parciel E, ktoré prekrývajú parcelu C.

Ak kliknete na jednu z parciel E v C parcele:

Môžete kliknúť do malého štvorčeka hore a zobrazí sa Vám na mapke vyznačený takto:

Hranice katastrálnych pozemkov sú vyznačené ružovou. Pozemok, ktorý vnímate ako patriaci Vašej obci, môže byť v katastrálnom území susednej obce.